Schoolkids Light r.f.

besök vår förnyade webbsida på www.schoolkidslight.com för mera information om aktuella projekt.

 

---

info@schoolkidslight.fi - 040 553 2555 - Schoolkids light r.f. - FO-nummer 2582299-1 - Registreringsnummer 207.715

Din gåva når fram! - SchoolKids Light r.f.

SchoolKids Light r.f. startades år 2011 med syftet att stöda barns skolgång och hälsa i Afrika. 

Vi skiljer oss från andra organisationer genom att 100% av insamlade medel går fram. Alla kostnader, resor, telefon- och bankavgifter m.m. betalas av styrelsemedlemmarna.

SchoolKids Light fokuserar verksamheten på skolor med synskadade barn, specialskolor för synskadade och albinobarn och integrerade skolor. Albinobarnen är särskilt utsatta eftersom avsaknaden avpigment gör dem ljuskänsliga. Risken för hudcancer är mycket stor. 

Genom återkommande besök i skolorna kan vi personligen följa upp verksamheten.

Vi finansierar vår verksamhet genom osynliga gåvor, medlemsavgifter, lotterier, gåvor och donationer.

Då du ger en osynlig gåva får du ett kort att ge gåvomottagaren. Mottagaren ser aldrig själva gåvan eftersom penningbeloppet som gåvan innebär användes för att ge gåvans slutliga användare den nytta som kortet föreställer. Eftersom gåvans användare är synskadad är gåvan ’osynlig’ för givare, mottagare och användare.

Via SchoolKids Light kan du ge osynliga gåvor åt dina bekanta som redan har vad de behöver. Alla medel vi får in går oavkortade till nytta för barnen.

 

Vår verksamhet består av:

Du är välkommen som medlem eller donator. Om du vill bli medlem skall du betala in medlemsavgiften och skriva din e-postadress i meddelandefältet utan referensnummer. Föreningens kommunikation sker med epost.

Genom regelbundna donationer kan du förbättra livet för många barn. Det är välinvesterade pengar. Allt går fram. Garanterat.

Kontonumret är:
SchoolKids Light
FI47 4055 0011 1611 10

Referensnummer:

 

Kontakt: info@schoolkidslight.fi - 040 55 32555  Reidar Wilkman, ordförande

Samarbetspartner i Tanzania JM Tours, service på engelska och svenska